Bashkia Shkoder kufizon levizjen e automjeteve në njërin sens në rrugën “Pogaj” të lagjes RUS…

Është realizuar sot vendosja e sinjalistikës vertikale në rrugën “Pogaj” në qytetin e Shkodrës, ku nga dita e martë, datë 11.07.2023, në orarin 7.00 – 15.00, lëvizja e automjeteve do të kryhet në vetëm një drejtim, nga sheshi “Rus” në sheshin “Prek Cali”.

Ky kufizim, në njërin sens lëvizjeje, bëhet me qëllim lehtësimin e qarkullimit në këtë rrugë me ngarkesë të lartë trafiku përgjatë orarit të përcaktuar.