Shtyhet konstituimi i Këshillit të ri të Bashkisë Shkodër!…

Mbledhja e parë e Këshillit Bashkiak, i dalë nga zgjedhjet e 14 majit, e njoftuar për t’u zhvilluar me datë 16 qershor, me kërkesën e 29 këshilltarëve të Partisë Socialiste, është shtyrë për në datën 19 qershor, ditën e hënë, ora 11.30.

NJOFTIMI:

Këshilli Bashkiak Shkodër njofton mos – zhvillimin e mbledhjes së tij të PARË, të mandatit 2023-2027, të planifikuar ditën e Premte, datë 16 Qershor 2023, ora 11:30 dhe Thirjen e mbledhjes së tij të parë, ditën e HËNË datë 19 Qershor 2023, ora 11:00.

Mbledhja do të zhvillohet në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak.

Duke ju falenderuar,

S E K R E T A R

Denis LESHA