Spahia: Bashki e hapur dhe në shërbim të çdo qytetari. Ky është modeli ynë dhe në 4 vitet në vazhdim…

Bashki e hapur dhe në shërbim të çdo qytetari. Ky është modeli ynë dhe në 4 vitet në vazhdim do t’i japim ndryshimin e duhur Shkodrës. Bashkë fitojmë✌