Stakim energjie me datë 29 Gusht, OSHEE Shkoder njofton abonentet…

Njoftim për abonentët #Shkodër Stakim, 29 Gusht

Në vijim të remonteve të planifikuara njoftojmë abonentet tanë, se do kryhen punime në Fidrin nr.4 N/St Shkodra 2 me datë 29/08/2023 nga ora 09:00-13:00

👉 Pastrim traseje

👉Sistemim izolatoresh

👉 Ndërrrim izolatoreshPer këtë arsye rreth 866 abonentë të lagjes “Ajasem” dhe fshatrave “Berdicë” , “Beltoje” , “ Mali Hebe” do të mbesin pa energji elektrike⚡️ gjatë ketij orari.