Stakim energjie me datë 9 gusht, OSHEE Shkodër njofton abonentët e disa zonave…

Njoftim për abonentët #Shkodër
Stakim, 09 Gusht

Në vijim të remonteve të planifikuara njoftojmë abonentet tanë, se do kryhen punime ne Fidrin nr.8 N/ ST Shkodra 2 , punimet do te kryhen në kabinen “Shiroke 3”.

Per kete arsye kabina Shiroke 3 dhe kabinat qe ndodhen pas saj nuk do të kenë energji nga ora 09:00-13:00. Pra zona e Zogajve do të mbesin pa energji elektrike gjatë ketij orari që do të kryhen punimet.