Tom Doshi: Sa herë jam pranë qytetarëve kuptoj edhe ma shumë nevojën e tyne për nji qeverisje lokale të drejtë…

Sa herë jam pranë qytetarëve kuptoj edhe ma shumë nevojën e tyne për nji qeverisje lokale të drejtë, të denjë, transparente dhe njerëzore, që u shërben atyne.

Misioni vazhdon!

Voto numrin 8

Voto PSD për Këshilltarët Bashkiak!

I juaji, Tom Doshi