Bardh Spahia takim në Shtoj të Vjetër: kemi parashikuar një sërë investimesh infrastrukturore…

Share your love

Në Shtoj të Vjetër, i cili bashkë me të gjithë fshatrat e tjerë të njësisë Administrative Rrethina kemi parashikuar një sërë investimesh infrastrukturore.

Rikonstruksion i rrugëve

Rikualifikim i shesheve në brendësi të fshatrave

Terrene të reja sportive

Rikonstruksion i shkollave dhe qendrave shëndtësore

Pastrim kanalesh kulluese e vaditëse

Sistem ndriçimi në çdo rrugë

Shërbim i përmirësuar i pastrimit.

Zhvillimi i çdo njësie administrative dhe i Bashkisë Shkodër në tërësi garantohet nga programi ynë 2023-2017. Bashkë Fitojmë

Share your love