Bashkia Shkodër i jep në përdorim Policisë Shkodër kamerat e vendosura në qytet…

“Bashkia Shkodër i jep në përdorim Policisë Shkodër të gjitha kamerat e e vendosura në rrugët e qytetit.

Kam firmosur me Drejtorin e Policisë së Qarkut të Shkodrës, Drejtues i Parë, Edmond Sulaj, marrëveshjen e përbashkët mes bashkisë Shkodër dhe Policisë së Shtetit e cila konsiston në forcimin e bashkëpunimit për rritjen e sigurisë në territorin e bashkisë sonë”, shprehet Benet Beci në rrjetin social Meta.