Bashkia Shkodër, përfituese e investimit që do të ndërmarrë BERZH për ndërtimin e rrugës Muriqan – Lezhë…

Bashkia Shkodër, do të jetë përfituese e investimit që do të ndërmarrë BERZH për ndërtimin e rrugës Muriqan – Lezhë në kuadër të projektit të Korridorit Adriatik Jonian.

Në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë është mbajtur takimi i grupit drejtues të projektit ku prezent ka qënë edhe N/Kryetari i Bashkisë Shkodër Onid Bejleri, i cili garantoi mbështetjen maksimale nga Bashkia Shkodër për këtë projekt kaq të rëndësishëm.

Me ndërtimin e Autostradës Adriatiko Joninane, Bashkia Shkodër ka një përfitim të jashtëzakonshëm sa i përket krijmit të lidhjës direkte me vendet e BE, lehtësimit të trafikut në pikat ndërlidhëse me Velipojën dhe Muriqanin, por edhe në rindërtimin e rrugëve të brendshme lidhëse.