Benet Beci: Mirënjohës ndaj secilit prej jush, për qytetarinë, seriozitetin dhe përkushtimin…

Mirënjohës ndaj secilit prej jush, për qytetarinë, seriozitetin dhe përkushtimin! Faleminderit nga zemra!