Bordi Transparences ndryshon sërish çmimin e karburanteve…bie nafta…

Share your love

Nafta është ulur sërish. Bordi i Transparencës ka caktuar në mbledhjen e sotme që nafta do të shitet me 172 Lekë për litër nga 174 Lekë/litër.

Benzina do të shitet me 175 Lekë për litër ndërsa gazi me 66 Lekë për litër.

Çmimet e caktuara nga Bordi do të hynë në fuqi në datë 3 Maj ora 18.00, dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes.

Bordi i transparencës që në krijimin e tij i është përmbajtur me përpikmëri në vendimet e tij lëvizjes së bursës Platts të Mesdheut për gazoilin, benzinën, si dhe faturave zyrtare të operatorëve. 

Share your love