Kursi veror “Buz’qesh”/ Kurs për fëmijë me karakter edukativ dhe zbavitës…

Share your love

Në xhaminë e madhe,“Ebu Bekër” është hapur Kursi Veror “Buz’qesh me karakter edukativ dhe zbavitës

Teologu Arben Halluni thotë se ky kurs veror do të përqendrohet në edukimin e fëmijëve,  ndersa nuk do të mungojnë veprimtaritë krijuese vetjake dhe në grup, si dhe lojërat zbavitëse.

Menaxherja e projektit, Zamira Bushati, thotë se këto organizime ndikojnë edhe në zhvillimin e fëmijëve.

Ky është viti i tretë që Myftinia Shkodër organizon këtë program për fëmijë me vlera arsimore dhe edukative.

Share your love