Lëndët prioritare/ Në UNISHK përfitojnë bursë 14 studentë…

Vitin e shkuar 6 studentë përfituan bursën e plotë pas zgjedhjes së lëndëve prioritare. Këtë vit ky numër është dyfishuar, thotë administratori i Universitetit “Luigj Gurakuqi”, Admir Uruçi.

Krahas burasave të plota, Universiteti ka dhënë edhe 760 bursa të tjera sipas kategorive përfituese

Bursat e pjesshsme i kanë përfituar kryesisht nxënësit që vijnë nga rrethe të tjera si dhe ato të cilët janë me ndihmë ekonomike apo kanë vetëm njërin prind. Zgjedhja e maturantëve për të vijuar studimet në një nga degët prioritare i përjashton ata nga tarifat e studimit, por gjithashtu i jep mundësinë të përfitojnë çdo muaj edhe një pagë minimale.

Këtë vit Qeveria vendosi të heqë kriterin e mesatares, me qëllim që të nxisë maturantët që të zgjedhin të studiojnë për degët prioritare, ku do të përfitojnë bursë, por me kushtin që pas përfundimit të studimit do punojnë për 3 vite në Shqipëri.