Mblidhet  Këshilli  Bashkiak/ Diskutohet dhurata e impiantit fotovoltaik për shkollën “Kolë Idromeno”…

Këshilli i Bashkisë Shkodër ka zhvilluar mbledhjen e radhës për marrjen në shqyrtim të 6 pikave të parashikuara .

Pika që u ngjalli më shumë diskutime ishte pr/ vendimi   i miratimit të dhurimit të impiantin fotovoltaik  për shkollën “ Kolë Idromeno”, dhuratë nga “Euroelektra” shpk.

Këshilltarët kërkuan sqarime përse ishte përftituese pikërisht kjo shkollë dhe jo një tjetër dhe kush përfiton nga energjia që emetohet .

Lidhur me këto pyetje, si nënkryebashkiaku Onid Bejleri, ashtu dhe  drejtuesja e drejtorisë së mjedisit, Aida Shllaku, sqaruan se kjo kishte qënë kërkesa e vetë investitorit

Në këtë mbledhje u diskutuan dhe u miratuan pr/vendimet  për fondin shtesë të ndihmës ekonomike, subvencionimet për banesat me kredi dhe kosto të ulët , mbarështimin e pyjeve dhe kullotave, ndihmën për dëmet nga zjarri, ndryshimet në strukturën e komisionit të përhershëm të Këshillit Bashkiak, si dhe miratimi i dhurimit të impiantit fotovoltaik për shkollën “ Kolë Idromeno” .