OSHEE Shkodër njofton abonentët për stakim energjie me datë 20 dhe 22 maj…

❗Njoftim për abonentët #Shkodër
20/05/2024 dhe 22/05/2024

Për arsye remonti ju njoftojmë se do të stakuar energjia në fiderin H4 NST “Shkodra 2 “ nga ora 09:00-14:00.
Vendosje thike ndarese TM në daljen e Berdicë e Madhe, zëvendesim izolatoresh, pastrim traseje dhe tirantim përcjellsash. Pa energji mbeten Darragjat dhe Berdicë e Madhe , rreth 160 abonentë.

Remont në kabinen LD konstruksion Fid. “H14”. Zevendesim i çelave të kabines. Pa energji mbesin rreth 120 abonenta të kesaj kabine nga ora 9:00-12:00 me datë 22 Maj.

Faleminderit abonentëve për mirëkuptimin🙏