OSHEE Shkodër njofton abonentët për stakim energjie me datë 5 prill, ja zonat…

Stakim dhe tokezim te Linjes 35kV L30-50 Shkodra 2 – Velipoje, në daten 05/04/2024 nga ora 09:00-16:00’,

N/stacionet qe mbeten pa energji: Dajc, Trush, Zues, Cas, Velipoje dhe Hidrovoret Cas e Vilu, Impianti Ujerat e Zeza.

Zonat qe mbeten pa energji ⚡️ Oblike, Berdice, Dajç, Velipoje dhe plazhi Velipoje, Hidrovoret Cas e Vilu.

Fshatrat: Boks i Ri, Gaduç, Mali Kolaj, Reç i Ri, Reç i Vjeter, Gomsiqe, Ças, Luarze, Mbi Suke, Fshatrat: Zues, Oblike, Muriqan.