OSHEE Shkodër njofton abonentët për stakim energjie me datë 9 maj, ja zonat…

Njoftim per abonentët #Shkodër
Stakim, 9 Maj

Ne vijim te investimeve per mirembajtjen e rrjetit neser 9 Maj do të ketë 1. stakim dhe tokezim te Linjes 35kV L30 – 55/1 Bogiq – Hani Hotit, nga ora 09:00’ deri ne oren 16:00’.

N/stacionet qe mbeten pa energji: Koplik, Bajze,
Vukpalaj, Kabinat 35/0.4kV Hot, Visi, Petershan,
si dhe subjekti Kombinati Paulin Doda, Pulari Beata.
Zonat pa energji nShkoder / Qytet Koplik (pjeserisht),
Rrethinat, Bashkia Koplik, Policia, Bankat, Drejtorit e ndryshme.

N/prefektura, Burgu i Recit, Njesite Administrative Shkrel, Kastrat,fshatrat: Goraj, Katun, Kastrati, Gradiskije, Ktosh, Demiraj, Hot,Grude fushe, Gruemire cesme, Kaldrun, Sterbeq, Jubice, Flake.