Përmbyllet një nga projektet e rëndësishme për zhvillimin e turizmit në Liqenin e Shkodrës…

Bashkia Shkodër do të jetë e angazhuar që këto mole të jenë jo vetëm pika për ankorimin e varkave të lehta dhe nxitjes së lundrueshmërisë në Liqen por edhe si qëndra rekracionale.

Për bashkinë Shkodër përmbyllet një nga projektet e rëndësishme për zhvillimin e turizmit në Liqenin e Shkodrës duke krijuar infrastrukturën e lundrueshmërisë nga Shkodra – Shirokë – Zogaj – Vir Pazar.

Ndërtimi i tre moleve dhe paisja me varkat për vizitorët është një aset i çmuar që i shtohet ofertës turistike që ofron Liqeni.

Bashkia Shkodër do të jetë e angazhuar që këto mole të jenë jo vetëm pika për ankorimin e varkave të lehta dhe nxitjes së lundrueshmërisë në Liqen por edhe si qëndra rekracionale.

Bashkia Shkodër falenderon të gjithë ekspertët për angazhimin e marrë në zbatimin e projektit (ALMONIT) mes Shqipërisë, Malit të Zi dhe Italisë.

Ky është një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian ne kuader te programit Itali – Mali i Zi – Shqiperi dhe zbatuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit.