Përpunimi i drurit në “duart” e vajzave/ Shkolla Pyjore Shkoder tërheq edhe vajza drejt degëve që ofron…

emi mësuar që në punishte druri të shohim djem, por ky nuk është rasti I Vlentinës e cila ka ardhur nga Pogradeci dhe vijon studimet në shkollën e mesme teknike “Kolë Margjini” në Shkodër. Teksa e pyet përse këtë profesion ,Valentin përgjigjet.

Edhe Arturi i ardhur nga Librazhdi tregon se kjo shkollë është më afër tregut të punës

Drejtorja e shkollës Albana Lleshaj thotë se shkolla ofron 2 drejtime studimi, ndërkohë që vitet e fundit ka patur një rritje të nxënësve që duan të mësojnë në këto profesione.

Nga 7 nxënës që kishte të regjistruar në klasën e 10-të disa vite më parë, aktualisht vitin e shkuar në drejtimin e pyjeve u regjistruan 22 nxënës duke rritur interesin edhe tek vajzat.