Probleme me nxënësit me aftësi ndryshe/ Drejtorja e Shkollës Speciale “3 Dhjetori” evidenton problematikat…

Fëmijët me aftësi të kufizuara kanë të njëjtat të drejta si të gjithë fëmijët e tjerë.Në Shkollën Speciale “3 Dhjetori” në Shkodër ku marrin mësim 72 nxënës, drejtorja Enkelejda Mataj thotë se shërbimet dhe mundësitë që ofrohen janë të pakëta.Ajo rëndit disa nga problemet sic është mungesa e infermierit në të gjitha ditët e javës

Ndër të tjera drejtorja e Shkollës Speciale 3 “Dhjetori” vë theksin edhe tek mungesës  së shoqëruesve për ti ndihmuar dhe siguruar nxënësve transportin punë të cilën e kryen shoferi.

Pavarësisht shumë hapave pozitivë të ndërmarrë nga qeveria deri më sfidat madhore me të cilat përballen fëmijët me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre janë evidente.