“Sfidat e Zhvillimit të Qëndrueshëm të Turizmit”/ Fakulteti Ekonomik zhvilloi një konferencë shkencore ndërkombëtare…

Fakulteti Ekonomik, Departamenti Marketing Turizëm  në Universitetin e Shkdodrës zhvilloi një  Konferencë Shkencore Ndërkombëtare me pjesmarrjen e profesorëve nga shumë universitete të Evropës me temë “Sfidat e Zhvillimit të Qëndrueshëm të Turizmit”.

Pjesë e këtij takimi ishte edhe Ministrja e Shtetit për Rininë dhe Fëmijët, Bora Muzhaqi.

Ndryshimet klimatike, mbrojtja e mjedisit dhe qëndrueshmëria ishin në qendër të kësaj konference.

Aktiviteti u inicua nga Fakulteti Ekonomik dhe u mbeshtet nga Bashkia Shkodër, Malësi e Madhe dhe Vau Dejës.

Kjo konferencë do të zhvillohet për dy ditë me radhë në universitetin e Shkodrës.