Shkoder/ Pusetat e hapura- rrezik. Qytetarët kërkojnë që të merren masa për mbylljen e tyre…

Heqja e kapakëve të pusetave anësore në unazën perëndimore, por edhe në disa segmente të tjera është kthyer në një problem shqetësues për qytetarët, pasi rreziku nga  aksidentet është i lartë

Qytetarët kërkojnë që të merren masa për vendosjen e kapakëve.

Nuk kanë munguar rastet e aksidenteve ku shumë qyetarë kanë pësuar dëmtime nga kjo problematikë.

Ndërsa kërkohet që institucuionet të ndërhyjnë për vënien para përgjegjësisë të atyre përsonave që vjellin dhe dëmtojnë pronën publike.