SHtyhet censi i popullsisë dhe banesave, do të vazhdojë deri më 15 nëntor…

Share your love

Instituti i Statistikave i Republikës së Shqipërisë (INSTAT) ka njoftuar se “Censi i Popullsisë dhe Banesave 2023” në vend do të vazhdojë deri më 15 nëntor të këtij viti, ndërkohë ky proces ishte planifikuar të përfundonte në fund të tetorit.

Në njoftimin e INSTAT-it, thuhet se rreth 3 për qind e zonave në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë ende nuk janë numëruar, për këtë arsye, sipas këtij institucioni, në disa zona të disa bashkive të vendit, mbledhja e informacionit në kuadër të censit do të vazhdojë deri më 15 nëntor 2023.

“Instituti i Statistikave, njofton opinionin publik dhe median se aktiviteti i Censit të Popullsisë dhe Banesave i shtrirë në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, në përfundim të periudhës së parashikuar në terren, ka pasur ecuri pozitive. Gjatë kësaj periudhe, rreth 5.240 anketues kanë trokitur në dyert e familjeve, të cilët i janë përgjigjur pozitivisht thirrjes sonë për t’u angazhuar në përgjigjet e pyetësorit të censit”, thuhet në njoftim.

Gjithashtu theksohet se shkaqet e vendimit për shtyrjen lidhen me rikontaktimin më shumë se 3 herë në banesat pa kontakt, refuzimet apo distancat e largëta dhe ndërtimet e reja.

Në Shqipëri aktualisht vazhdon “Censi i Popullsisë dhe Banesave 2023”, që realizohet nën organizimin e Institutit të Statistikave të Shqipërisë (INSTAT). Censi ka filluar zyrtarisht më 18 shtator dhe janë angazhuar në terren mijëra anketues në të gjithë vendin.

Këto të dhëna, pasi të grumbullohen, do të përpunohen, analizohen dhe publikohen në formë statistikash zyrtare në qershor 2024.

Censi 2023 është censi i 12-të në historinë e Shqipërisë, ku i pari është zhvilluar në vitin 1923 dhe i fundit në vitin 2011.

Share your love