Spahia: Në Shkodrën e biçikletave : çdo rrugë e qytetit do të ketë korsinë e dedikuar…

Në Shkodrën e biçikletave :bike: çdo rrugë e qytetit do të ketë korsinë e dedikuar. E kemi nisur me Parrucë – Xhabije dhe ky standart do të ndiqet për të gjitha akset rrugore. Bashkë Fitojmë për punë të bukura në qytetin tonë✌