Spahia: Njësitë tregtare në zonën e Rusit janë një kontributor i rëndësishëm për ekonominë e shumë familjeve shkodrane…

Njësitë tregtare në zonën e Rusit janë një kontributor i rëndësishëm për ekonominë e shumë familjeve shkodrane. Politika që kemi ndjekur ka qënë ajo e taksave të ulëta dhe rritjes së cilësisë së ofrimit të shërbimeve. Edhe në 4 vitet në vazhdim programi ynë e ka të përcaktuar qartë qasjen me biznesin.

Bashkia Shkodër do të ketë në fokus krijimin e klimës së mirë të biznesit duke mbajtur një barrë fiskale të ulët dhe nxitur hapjen e bizneseve të reja. Marrja e shërbimeve do të jetë në kohë reale dhe infrastruktura në këto zona do të jetë pjesë e investimeve.

Bashkë Fitojmë✌