Turizmi në sytë e një ciceroni, Tuzi: Turizmi në vendin tonë është rritur ndjeshëm vitet e fundit…

Shkëlqim Tuzi ushtron profesionin e guidës turistike prej rreth 30 vitesh ai thotë se turizmi në vendin tonë është rritur ndjeshëm vitet e fundit.

Turizmi, qoftë ai malor apo bregdetar, kanë pasur një zhvillim të madh vitet e fundit në Shqipëri. Madje vërehet  që në zonat turistike nuk ka më as dallim mes stinëve dhe turistët e huaj janë të pranishëm gjatë gjithë vitit.

Shkëlqim Tuzi ushtron profesionin e guidës turistike prej rreth 30 vitesh ai thotë se turizmi në vendin tonë është rritur ndjeshëm vitet e fundit.

Intersi i turistëve për të vizituar atraksionet në Shkodër  është i lartë ku kalaja Rozafa mban edhe numrin më të lartë të tyre.

Vitin e kaluar, Shkodrën e vizituan mbi 1milion turistë, ndërsa këtë vit pritshmëritë janë edhe më të larta.