Benet Beci: Faleminderit shumë të gjithëve! Dua shumë që të dielën, të gjithë të dalim për të bërë zgjedhjen tonë…

Faleminderit shumë të gjithëve! Dua shumë që të dielën, të gjithë të dalim për të bërë zgjedhjen tonë.

Ashtu si na do zemra e mendja, me qetësinë e përgjegjësinë qytetare, për të ndikuar në të ardhmen e Shkodrës.

#shkodraepara #shkodrapozitive