OSHEE jep njoftimin, nesër Shkodra dhe M.Madhe pa energji elektrike!…

Share your love

❗️Njoftim per abonentet #Shkodër dhe #MalesieMadhe
15.09.2023
👉Stakim dhe tokezim të AT – 90MVA, dhe TR te Fuqise, 110/20kV 20MVA ne N/stacionin Koplik 220kV (Bogiq),në daten 15/09/2023 nga ora 08:00’ deri ne oren 16:00’.
Gjate kësaj kohe pa energji mbeten N/stacionet Shkodra 3, Vrake, Dobrac, Koplik 35/6kV, Bajze, Vukpalaj, Koplik 20kV, kabinat 35/0,4kV Petershan, Visi, Hot, Arseni, Beata, Paulin Doda.📍
Zona pa energji në Shkodër / Lagjet Kiras, Dobraç,Fshatrat Lopcej, Ndermarrja e Pularise “Elvis”, Shtoi i ri, Shtoi i vjeter, Boric📍
Bashkia Koplik, Qyteti Koplik, Policia, Bankat, Institucione shtetërore, N/prefektura, Shkrel, fshatrat Goraj, Katun Kastrati, Gradiskije, Ktosh Demiraj, Grude fushe, Gruemire cesme, Burgu i Recit, Kaldrun, Sterbeq, Jubice Flake, Boric, Grill, Omaraj, Gruemire,
Linaj, Vorfe, Kullaj, Rrash, Hot, Kelmend, Stacioni Trenit, Dogana Hani Hotit, Fshatrat: Vukpalaj, Rrapsh, Tamare, Selce, Vermosh, Vukel.📍

Share your love