OSHEE Shkodër jep njoftimin, me datë 19 shtator stakim energjie në disa zona…

Njoftim për stakime❗️
Data 19.09.2023

1.Stakim dhe tokezim të TR1 110/20kV 40MVA,të çelesave 110 dhe 20kV te TR1 në NStShkodra 1, Zbarrave 20kV e Celesave 20kV te Fidrave,
në daten 19/09/2023 nga ora 09:00-12:00
Fidratat F1, F6, F12, F16, F17 furnizohen në unaze.
Mbeten pa energji Fidrat 20kV F18,F19,F22 F23, F24.
Zona pa energji në Shkodër / Ujesjellesi Qytetit, Komisariati i Policise, Fidri Biznesit, Zona e Ish Fermentimit, Hot i Ri dhe Mes .

2.Stakim dhe tokezim të TR2 te fuqise 25MVA, 110/6kV, të çelesave 110 dhe 6kV te TR2 ne N/stacionin Shkodra 1,zbarrave 6kV e çelesave 6kV të Fidrave,në daten 19/09/2023 nga ora 12:00- 16:00’.
Zona pa energji në Shkoder / Bashkia, Lagjet: 3 Heronjt, Skenderbeg, Golem, Dobraç, Ish Uzina Telave, F.N.SH dhe fshatrat Bardhej, Bleran, Mes, Drisht, Domen, Prekal, Kir, Rus, Grude, Guci, Hot i Ri,
Ndermarrja “Adelchi”, Ish kombinati drurit, NSHN, Spitali.