OSHEE Shkodër njofton abonentët për stakim energjie me datë 15 shtator…

Njoftim i OST për abonentët #Shkodër
Stakim, 15 shtator

Me kërkesë të OST e cila do të kryejë remont të planifikuar në NST Koplik, në datën 15 shtator gjatë intervalit kohor 08:00-16:00 do të stakohet energjia në këto zona në Shkodër:

Pjesërisht: Kiras, Lopçej, Dobraç, Shtoi i Ri, Shtoi i Vjetër, Boriç, qyteti Koplik, Shkrel, Goraj, Katun Kastrati, Gradiskije, Ktosh Demiraj, Grudë fushë, Gruemirë cesme, Kaldrun, Stërbeq, Jubicë Flakë, Boriç, Grill, Omaraj, Gruemirë, Linaj, Vorfe, Kullaj, Rrash, Hot, Kelmend, Vukpalaj, Rrapsh, Tamarë, Selcë, Vermosh dhe Vukël