Sot dhe neser stakim energjie, OSHEE Shkodër njofton abonentët e disa zonave…

‼️Njoftim per abonentet #Shkodër ‼️
Data 04 dhe 5 tetor 2023

Stakim e tokezim të TR te fuqisë 110/20kV 25MVA,
të Celësave 110 dhe 20kV në N/stacionin Bushat 2,
të Zbarrave 20kV e të Celesave 20kV të Fidrave,
në datën ▶️04/10/2023 ◀️ nga ora 09:00’deri në orën 14:00’
Stakimi do të përfshijë N/stacioni Bushat 2,përkatësisht fshatrat: 📍Ashtë, Kosmaç,Bushat dhe pjesërisht Velipoja.

Stakim e tokëzim të TR të Fuqise 3.2MVA 35/6kV,
të Zbarrave 35kV, e Celësave 6kV te Fidrave ne N/stacionin Zues,

në datën ▶️05/10/2023◀️nga ora 09:00’ deri në orën 14:00’.
Në këtë hark kohor nuk do të furnizohen me energji Fshatrat: 📍Zues,Oblike, Muriqan.