Bashkia Shkoder njofton oraret e lejuara për zhvillimin e aktivitetit muzikor…

Bashkia Shkodër, në kuadër të ushtrimit të funksioneve të saj, në fushën e mbrojtjes së mjedisit, bazuar në ligjet që ia japin këto të drejta e funksione ka bërë përditësimin e hartës dhe orareve, si më poshtë:
Qyteti i Shkodrës.

Zona Urbane e Plazhit të Velipojës ( Zona e cila kufizohet nga Rruga Nr 1, rruga Shkodër-Velipojë, Rruga Shtëpia e Peshkatarit dhe Shëtitorja këmbësore ( Pedonale))
Zona Urbane Shirokë Zogaj

Oraret për zhvillimin e aktivitetit muzikor lejohen të jenë :
Ditët e javës në orarin 19.00-23.30
Ditët e premte dhe të shtunë në orarin 19.00-24.00

Zona turistike/ bregdetare e Velipojës e cila përfshin të gjitha strukturat e Stacioneve të Plazhit ( beach-bar) të cilat ndodhen në pjesën ranore përtej shëtitores këmbësore( pedonale)
Orari lejohet të jetë :
Ditët e javës prej orës 19.00- 24.00
Ditën e premte dhe të shtunë prej orës 19.00-01.00

Zona turistike/ bregdetare e Velipojës që përfshin zonën e plazhit të Vilunit dhe zonën e Plazhit të Rrjollit.
Orari i zhvillimit të këtyre aktiviteteve lejohet të jetë:
Ditët e javës prej orës 19.00-24.00
Ditën e premte dhe të shtunë prej orës 19.00-03.00
Zona Turistike Shirokë-Zogaj. Zona jashtë zonës urbane.
Ditët e javës prej orës 19.00-24.00
Ditën e premte dhe të shtunë prej orës 19.00-01.00

Njoftohen të gjithë subjektet që gjenerojnë zhurmë në mjedis, disko, bar, restorant me muzikë live etj ,që gjatë ushtrimit të aktivitetit të tyre, zhurma e gjeneruar të jetë brenda kritereve ligjore, njëkohësisht të zbatojnë oraret e përcaktuara në dispozitat ligjore. Në të kundërt bashkia dhe institucionet përkatëse do të ndërhyjnë për masa të rrepta ndëshkimore.

Foto©Terenc Pepa