Benet Beci: Mirënjohje dhe respekt për dëshmorët e Atdheut në këtë ditë përkujtimore!…

Mirënjohje dhe respekt për dëshmorët e Atdheut në këtë ditë përkujtimore!
Sakrifica e tyre sublime na bën sot më të përgjegjshëm dhe me vetëdijen e plotë se kemi ende shumë rrugë përpara, që amaneti i tyre të vihet në vend.
Lavdi!