Shkodër/ Seminar: “Praktikat më të mira të BE-së në mbrojtje nga përmbytjet”

Prefektura e qarkut te Shkodres ka organizuar seminarin “Praktikat me te mira te BE-se ne mbrojtje nga permbytjet”.
Ne kete seminar marrin pjese institucione te nivelit vendor dhe qendror, veprimtaria e te cileve mbulon fushat e planifikimit, perballimit te emergjencave civile dhe krizave.