Sa ishte siperfaqja dhe popullsia e vilajeteve shqiptare ne vitet 1910-1911…

Nga Hasan Bello

Sipas vjetarit statistikor te Ministrise se Financave te Perandorise Osmane, situata demografike e vilajeteve shqiptare per vitet 1910-1911 paraqitet keshtu:

1.Vilajeti i Shkodres kishte nje siperfaqe prej 12.991 km2 dhe 233.965 banore. Dendesia e popullsise ishte 18 banore per km2.

2.Vilajeti i Kosoves kishte nje siperfaqe prej 44.192 km2 dhe 1.243.501 banore. Dendesia e popullsise ishte 28 banore per km2.

3.Vilajeti i Manastirit kishte nje siperfaqe prej 44.136 km2 dhe 880.000 banore. Dendesia e popullsise ishte 20 banore per km2.

4.Vilajeti i Janines kishte nje siperfaqe prej 20.000 km2 dhe 537.199 banore. Dendesia e popullsise ishte 27 banore per km2.

Kosova dhe Janina hynin ne vilajetet me dendesi popullsie te madhe ne Perandorine Osmane. Ndersa te gjith vilajetet shqiptare kishin nje siperfaqe prej 121.319 km2 dhe nje popullsi prej 2.894.719 banoresh. Kjo nuk duhet te na beje subjektive dhe te mos zbresim nga kjo shifer popullsite e kombesive te tjera. Por gjithesesi keto territore perseri populloheshin me shumice shqiptare./RealitetiPost/