Shkoder/ Shërbimi i kadastrës problematik. Qytetarët të pa shpresë për marrjen e shërbimeve…

Shkodra është një ndër qytetet  ku problemet e pronësisë janë mjaft të theksuara.

Në këto 30 vite demokraci problemet me pronën nuk ka mundur të marrin zgjidhje e tashmë që shërbimi i Kadastrës ka kaluar i gjithi on line,  për ta marrja e shërbimit do të jetë edhe më  i vështirë .

Sipas ndryshimeve të shërbimit në Kadastër ,nga data 1 korrik 2023, sistemi sipas të cilit duhet të funksionojë ky institucion konsiston në përpunim aplikimesh nga cilado zyre rrethi, pavarësisht se në cilën bashki është pasuria për të cilën aplikohet.